Catatan Seorang Calon Guru Penggerak #Part 1

Menjadi calon guru penggerak bukanlah sesuatu pernah saya bayangkan, saya masihsebatas calon,belum final sebab masih dalam proses pendidikan. hal yang menarik ketika berkecimpung dalam pendidikan di dalamnya adalah proses belajar yang tiada henti. long life education, belajar sepanjang hayat. konsep filosofis pendidikan ki Hajar Dewantara yang merupakan bapak pendidikan Indonesia, baru saya benar-benar saya rasakan dan resapi pemikiraanya setelah mengikuti pendidikan guru penggerak ini.

bersambung dulu….